SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách sinh viên tốt nghiêp chính thức đợt xét T12/2015 (cập nhật 05/01/2016) Sinh viên xem danh sách (file đính kèm) và đến Văn phòng Khoa nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức đợt xét tháng 11/2015 (Chính quy & Liên thông) Sinh viên xem danh sách và mang CMND đến Văn phòng Khoa để nhận GCN tốt nghiệp tạm thời từ ngày 24/11/2015
Thông tin v/v nhận bằng chính thức cho các sinh viên tốt nghiệp (đợt xét tháng 08/2015) Sinh viên mang theo CMND/ thẻ sinh viên và hồ sơ còn thiếu (nếu có) đến phòng Đào tạo để nhận bằng chính thức
DSSV nhận bằng tốt nghiệp chính thức (đợt xét tháng 6/2015) Sinh viên xem thông báo cụ thể trong file đính kèm
Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 09/2015 Sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa từ ngày 05/10/2015 (lưu ý thời gian tốt nghiệp và mang theo thẻ sinh viên khi đến nhận GCN)
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 08/2015 Sinh viên nhận GCN tốt nghiệp tạm thời tại VPK từ ngày có thông báo Lưu ý: sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND và ghi nhớ thời gian được xét TN của mình để việc nhận GCN được nhanh chóng!
Danh sách sinh viên tốt nghiệp (đợt xét tháng 06/2015) Sinh viên nhớ đợt xét của mình, mang theo thẻ sinh viên để nhận GCN tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng Khoa từ ngày có thông báo
Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 05/2015 Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và ghi nhớ thời gian xét tốt nghiệp để nhận GCN tốt nghiệp tạm thời tại Khoa
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 3/2015 (Chính quy & Liên thông) Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp (file đính kèm) và đến Văn phòng Khoa nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC