SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DANH SÁCH SV TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2013 Sinh viên nhận GCN tốt nghiệp tạm thời tại VPK trong giờ làm việc
DANH SÁCH SV TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2013 (cập nhật liên thông) Sinh viên nhận GCN tạm thời tại VPK trong giờ làm việc
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THÁNG 08/2013 Sinh viên nhận GCN tốt nghiệp tạm thời tại VPK. Những bạn có tên trong danh sách thiếu hồ sơ phải bổ sung gấp trong thời hạn đã ghi.
DANH SÁCH SV TỐT NGHIỆP THÁNG 06/2013 Sinh viên nhận GCN tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa trong giờ làm việc
DANH SÁCH SV TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2013 Sinh viên nhận GCN tốt nghiệp tạm thời tại VPK trong giờ làm việc.
DANH SÁCH SV TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2013 Sinh viên nhận GCN tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng Khoa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC