HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG - VIỆN KỸ THUẬT HUTECH - NH 2020-2021
Chuỗi hình ảnh về Hợp tác doanh nghiệp
Hình 1. Hợp tác HUTECH-TÚ LỘC trong các lĩnh vực đào tạo, thực tập, kiến tâp, chuyển giao công nghệ, tuyển dụng
Hình 2. Hợp tác HUTECH-Tập đoàn SYBA trong các lĩnh vực đào tạo, thực tập, kiến tâp, chuyển giao công nghệ, tuyển dụng
Hình 3. Doanh nghiệp (Tập đoàn SYBA) tham quan PTN-Thực hành-Xưởng thực tập của Viện Kỹ thuật - HUTECH
 - VKT - 22-11-2020 -
14588669