ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật điện - Khóa 2018 - 2019 Sinh viên bấm VÀO ĐÂY để xem đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật điện, khóa 2018-2019
Ngành Kỹ thuật y sinh * Giới thiệu: Kỹ thuật y sinh là một bộ môn khoa học ứng dụng dựa trên các nguyên lý cơ bản trong kỹ thuật và các ý tưởng về thiết kế để đưa ra giải pháp trong y học, sinh học...
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô   * Giới thiệu: Công nghệ kỹ thuật ô tô là ngành học tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực: cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy. Sinh viên theo học ngành...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC