Ngành Kỹ thuật cơ khí

* Giới thiệu:

Kỹ thuật cơ khí hay là Cơ khí tự động là ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc, thiết bị, vật dụng hữu ích phục vụ cho đời sống và sản xuất như: ô tô, máy bay, robot, các hệ thống gia nhiệt và làm lạnh, thiết bị sản xuất, đồ dùng gia đình, vũ khí,...

Cùng với sự gia tăng của công nghệ hiện đại, máy móc, thiết bị trong đời sống của mỗi gia đình cũng như trong từng doanh nghiệp sản xuất, vai trò của nhóm ngành cơ khí theo đó cũng ngày càng trở nên quan trọng hơn

* Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

                - Cơ lý thuyết

                - Sức bền vật liệu

                - Điều khiển tự động

  • Kiến thức chung của ngành

                - Công nghệ chế tạo máy

                - Công nghệ CAD/CAM/CNC

                - Cơ sở thiết kế máy

  • Kiến thức chuyên sâu

                - Công nghệ gia công CNC

                - Đo lường và điều khiển dùng máy tính

                - Tự động hóa quá trình sản xuất

* Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư, Cử nhân Cơ khí

* Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng tự học

- Kỹ năng giao tiếp

* Cơ hội nghề nghiệp:

- Kỹ sư vận hành, bảo trì thiết bị cơ khí

- Kỹ sư thiết kế, sửa chữa thiết bị cơ khí

- Chuyên viên tư vấn kỹ thuật

- Cán bộ quản lý, điều hành kỹ thuật

0