Ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử

 

* Giới thiệu:

Kỹ thuật Điện - Điện tử là ngành học nghiên cứu và áp dụng liên quan đến điện, điện tử và điện từ với nhiều chuyên ngành nhỏ như năng lượng, điện tử học, hệ thống điều khiển, xử lý tín hiệu, viễn thông. Đời sống công nghệ hiện đại không thể thiếu sự hiện diện của các thiết bị điện và điện tử, vì vậy, Kỹ thuật điện - điện tử luôn là một ngành học quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật.

 

* Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

                - An toàn điện

                - Máy điện

                - Kỹ thuật vi xử lý

  • Kiến thức chung của ngành

                - Kỹ thuật chiếu sáng

                - Hệ thống cung cấp điện

                - Mạng truyền tải và phân phối điện

  • Kiến thức chuyên sâu

                - Kỹ thuật điện lạnh

                - Thiết kế hệ thống điện

                - Kỹ thuật siêu cao tần

 

* Bằng cấp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư, Cử nhân Điện - Điện tử

* Kỹ năng mềm bổ trợ

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng quản lý thời gian

 

* Cơ hội nghề nghiệp:

- Kỹ sư vận hành điện

- Kỹ sư bảo trì, thiết kế hệ thống điện

- Trưởng bộ phận kỹ thuật

- Giám đốc kỹ thuật

0