ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Chương trình đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học K2009, K2010, K2011 (Chính quy) . CTDT%20Lien%20thong%20TC%20-%20DH%20Ky%20thuat%20Dien%20tu,%20Truyen%20thong%20(Khoa%202009).doc CTDT%20Lien%20thong%20TC-DH%20Ky%20thuat%20Dien%20tu,%20Truyen%20thong%20(Khoa%202010%20&%202011).doc
Ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử, chuyên ngành Điện công nghiệp STT Mã MH Tên học phần Số tín chỉ Tổng LT TH/TT ĐAMH ĐATN I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG I.1....
Ngành Kỹ thuật Cơ – Điện tử STT Mã MH Tên học phần Số tín chỉ Tổng LT TH/TT ĐAMH ĐATN I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG I.1....
Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa STT Mã MH Tên học phần Số tín chỉ Tổng LT TH/TT ĐAMH ĐATN I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG I.1....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC