ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử STT Mã MH Tên học phần Số tín chỉ Tổng LT TH/TT ĐAMH ĐATN I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG I.1....
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông STT Mã MH Tên học phần Số tín chỉ Tổng LT TH/TT ĐAMH ĐATN I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG I.1....
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY + Ngành Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông + Ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử, chuyên ngành Điện công nghiệp + Ngành Kỹ thuật Cơ – Điện tử + Ngành Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí tự động...
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa * Giới thiệu: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là ngành nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật cơ khí hiện đại, kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật máy tính vào việc vận hành, điều khiển quá trình sản...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC