Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2012 (tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 9) Tháng 1/2012: Ngày 8/1/2012 thi môn TN cơ sở, Ngày 15/1/2012 thi môn TN chuyên ngành Tháng 3/2012: Ngày 18/3/2012 thi Tốt nghiệp chính trị Tháng 4/2012: Ngày 8/4/2012 thi môn TN cơ sở, Ngày 15/4/2012 thi môn TN...
Biểu đồ kế hoạch học tập Năm học 2011-2012 Để đáp ứng nhu cầu SV cần biết trước thời gian nào đi thực tập, học giáo dục quốc phòng, nghỉ Tết, thi học kỳ,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC