Thông báo T10/2018: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ XE ĐUA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ XE ĐUA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Thời gian: thứ 7, 14 giờ 00 phút, 13-10-2018
Địa điểm: E1-03.12, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH, KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HCM
Đơn vị chủ trì: Viện Kỹ thuật HUTECH
Báo cáo: Th.S Đỗ Nhật Trường, T.S Nguyễn Văn Nhanh
Nội dung:
- Xe đua công thức 1 truyền động bằng động cơ đốt trong.
- Các thành phần trong xe đua: khung xe, động cơ, cơ cấu lái, cụm truyền động, bộ điều khiển từ xa, phanh, treo …
- Kỹ thuật chế tạo khung xe đua, lắp động cơ, cân chỉnh và lắp bộ điều khiển xe.
- Lắp đặt bộ điều khiển từ xa sử dụng sóng vô tuyến.

-- MEE CLUB --

 
14571974