MEE CLUB - HOẠT ĐỘNG T10/2018: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ XE ĐUA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
MEE CLUB - HOẠT ĐỘNG T10/2018: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ XE ĐUA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
NGÀY 13/10/2018 TẠI KHU E1 (TT ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH) ĐÃ DIỄN RA BUỔI SINH HOẠT GIỚI THIỆU KỸ THUẬT, TRÌNH DIỄN XE ĐUA F1 DO CÁC BẠN SINH VIÊN CHẾ TẠO.
 
SAU ĐÂY LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA BUỔI SINH HOẠT:
 
Hình 1. Các bạn sinh viên tìm hiểu mô hình xe đua sử dụng động cơ đốt trong
 
Hình 2. ThS. Đỗ Nhật Trường hướng dẫn vận hành xe đua
 
Hình 3. Xe đua trình diễn khả năng vận hành, tăng tốc, thắng và bẻ lái
 
Hình 4. Các thành viên của đội thiết kế xe và sinh viên tham gia buổi giới thiệu, hướng dẫn kỹ thuật chế tạo xe đua.

-- MEE CLUB -- 15/10/2018

 
14572071