MEE CLUB - HOẠT ĐỘNG T10/2018: CÁC ĐỘI ROBOT SẴN SÀNG THAM GIA ROBOFIGHT (ROBOT ĐẠI CHIẾN) 2018
MEE CLUB - HOẠT ĐỘNG T10/2018: HUTECH EAGLE ROBOT THAM GIA LỄ RA QUÂN ROBOT ĐẠI CHIẾN

NGÀY 15/10/2018 SAU GẦN 4 THÁNG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ CHẠY THỬ, TẠI CƠ SỞ CHÍNH HUTECH, ĐỘI ROBOT HUTECH EAGLE THUỘC VIỆN KỸ THUẬT HUTECH ĐÃ CÙNG CÁC ĐỘI ROBOT KHÁC TRONG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH) THAM GIA LỄ RA QUÂN CHO CUỘC THI "ROBOT ĐẠI CHIẾN" DO HIỆP HỘI CƠ KHÍ - ĐIỆN TỔ CHỨC NĂM 2018.

SAU ĐÂY LÀ VÀI HÌNH ẢNH CỦA HUTECH EAGLE ROBOT:
 
HUTECH - Các robot của ĐH HUTECH sẵn sàng cho cuộc thi 'Robot đại chiến 2018'

Viện Kỹ thuật HUTECH - MEE CLUB- đội  HUTECH EAGLE thuyết trình quá trình hình thành robot
 
Viện Kỹ thuật HUTECH MEE CLUB - đội HUTECH EAGLE

-- MEE CLUB --

BẢN TIN HUTECH:

https://www.hutech.edu.vn/homepage/tin-tuc/hoat-dong-sinh-vien/14572111-hutech-to-chuc-le-ra-quan-truoc-them-cuoc-thi-robot-dai-chien-2018
 
14572165