ĐOÀN HỘI - ĐOÀN THANH NIÊN
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN VIỆN KỸ THUẬT HUTECH NHIỆM KỲ 2017-2019 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN VIỆN KỸ THUẬT HUTECH NHIỆM KỲ 2017-2019 STT Họ và tên Chức vụ  NGÀY SINH  THÔNG TIN LIÊN HỆ 1 Tạ Tấn Tính Bí Thư...
BÁO CÁO THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2015 - 2016      Nhận sự chỉ đạo từ Thầy Nguyễn Văn Nhanh, Phó Trưởng Khoa Cơ – Điện – Điện Tử.      Nay Ban Chấp Hành Đoàn – Hội Khoa xin thông báo đến các đồng chí là Ban Cán Sự đương nhiệm tại...
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NHIỆM KỲ 2017 - 2019   DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NHIỆM KỲ 2017 - 2019  Đồng chí: Nguyễn Lê Duy  SN: 15/11/1991  Nguyên quán: Bến Tre  Chức vụ: Bí thư Đoàn Khoa...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC