ĐOÀN HỘI - ĐOÀN THANH NIÊN

BÁO CÁO THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2015 - 2016

     Nhận sự chỉ đạo từ Thầy Nguyễn Văn Nhanh, Phó Trưởng Khoa Cơ – Điện – Điện Tử.      Nay Ban Chấp Hành Đoàn – Hội Khoa xin thông báo đến các đồng chí là Ban Cán Sự đương nhiệm tại...

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NHIỆM KỲ 2017 - 2019

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NHIỆM KỲ 2017 - 2019  Đồng chí: Nguyễn Lê Duy  SN: 15/11/1991  Nguyên quán: Bến Tre  Chức vụ: Bí thư Đoàn Khoa...

Banner Tư vấn trực tuyến