GIẢNG VIÊN - THÔNG BÁO GIẢNG VIÊN
TB T11/2018: Ký kết và Hội thảo “ỨNG DỤNG IoT TRONG IN 3D VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ" TB T11/2018: Ký kết và Hội thảo “ỨNG DỤNG IOT TRONG IN 3D VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ VỚI SOLIDWORKS VÀ LABVIEW” KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ VÀ ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)...
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP CÁC KHOÁ 15-16-17-18 - NH 2018-2019 ĐH Công Nghệ TP.HCM Viện Kỹ thuật HUTECH THÔNG BÁO T11-2018:  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH (CỐ VẤN HỌC TẬP)  NĂM HỌC 2018-2019 - Quý thầy/cô vui lòng xem thông tin giảng viên phụ trách...
TB tham dự hội thảo "Workshop Education 2017 về CN đo lường điện tử hiện đại ứng dụng CN IoT"        Viện Kỹ thuật Hutech xin thông báo với các Thầy/Cô và các bạn sinh viên về việc tham dự hội thảo "Workshop Education 2017 về công nghệ đo lường điện tử hiện đại ứng dụng công nghệ IoT", cụ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC