TB tham dự hội thảo "Workshop Education 2017 về CN đo lường điện tử hiện đại ứng dụng CN IoT"
       Viện Kỹ thuật Hutech xin thông báo với các Thầy/Cô và các bạn sinh viên về việc tham dự hội thảo "Workshop Education 2017 về công nghệ đo lường điện tử hiện đại ứng dụng công nghệ IoT", cụ thể như sau:
       Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 22/09/2017
       Địa điểm:  Phòng E1-05.07
       Chủ trì: Ông Nguyễn Thanh Phương
       Nội dung:
               Giới thiệu tổng quan về các chương trình dành cho đào tạo và nghiên cứu:

                     - Chương trình đào tạo và các phòng thí nghiệm
                     - Các giải pháp đo kiểm cho thông tin không dây:Từ thiết kế đến sản xuất 
                     - Đo kiểm đánh giá tiêu thu pin của thiết bi di động
                     - Giải Pháp Đo vật liệu
                     - Giải pháp đo Anten
                     - Giải pháp thiết kế siêu cao tần
                     - Đo kiểm RFIC và MMIC
              Bài Lab DEMO cho các môn học:
                     - Thiết bị và đo lường điện tử
                     - Thiết kế hệ thống nhúng
                     - Thiết kế hệ thống IoT
                     - Truyền thông vô tuyến số (Digital RF Communications)
       Xin mời tất cả quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên quan tâm tham dự.
       Trân trọng!
 
                                                                                                            Viện Kỹ thuật Hutech
14565906