DANH SÁCH GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP CÁC KHOÁ 15-16-17-18 - NH 2018-2019
ĐH Công Nghệ TP.HCM
Viện Kỹ thuật HUTECH


THÔNG BÁO T11-2018: 
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH (CỐ VẤN HỌC TẬP) 
NĂM HỌC 2018-2019

- Quý thầy/cô vui lòng xem thông tin giảng viên phụ trách lớp các khoá 15-16-17-18 trong file đính kèm thông báo này.
- Các thầy/cô vui lòng thường xuyên trao đổi và kết nối với Lớp trưởng, lớp phó, bí thư, phó bí thư của lớp mình phụ trách để hỗ trợ các bạn SV kịp thời trong công tác học tập, tham gia các cuộc thi học thuật, định hướng nghề nghiệp và các hoạt động khác có liên quan.


-TB Viện KT HUTECH -
        14-11-2018
14572773