Giới thiệu khoa Cơ - Điện - Điện tử

1. Tổng quan

Được thành lập năm 1995, hiện tại Khoa Cơ - Điện - Điện tử được giao nhiệm vụ đào tạo các trình độ: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học (chính quy, liên thông). Với quy mô đào tạo khoảng 2500 sinh viên hàng năm, Khoa quyết tâm thực hiện 3 mục tiêu chính: nâng cao chất lượng dạy và học, gắn liền giữa nghiên cứu khoa học với quá trình đào tạo và tăng cường hợp tác doanh nghiệp để cùng trường HUTECH bước sang một giai đoạn mới: phát triển bền vững, đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội.
 


Sinh viên Khoa được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ứng dụng tối đa kiến thức học vào thực tiễn
 

2. Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho sinh viên kiến thức khoa học cơ bản vững vàng, kiến thức chuyên môn vững chắc, năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng tin học... để tự học suốt đời, phục vụ công việc và đời sống, đáp ứng tốt yêu cầu công việc, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế thuộc chuyên ngành được đào tạo.
 


Năng lực chuyên môn vững chắc giúp sv tiếp cận nhanh chóng các ứng dụng và sáng tạo kỹ thuật tiên tiến của thế giới
 

3. Các ngành đào tạo, bậc hệ đào tạo
 

STT

Tên ngành đào tạo

Học vị

Mã ngành

  • Trình độ Tiến sĩ

1

Kỹ thuật điện Tiến sĩ 62520202
  • Trình độ Thạc sĩ

1

Kỹ thuật điện

Thạc sĩ

60520202

2

Kỹ thuật cơ điện tử

Thạc sĩ

60520114

  • Trình độ Đại học

1

Kỹ thuật điện, điện tử (điện công nghiệp)

Kỹ sư

D520201

2

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Kỹ sư

D520207

3 Kỹ thuật y sinh
 
Kỹ sư D520212

4

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ sư

D520216

5

Kỹ thuật cơ – điện tử

Kỹ sư

D520114

6

Kỹ thuật cơ khí (cơ khí tự động)

Kỹ sư

D520103

7 Công nghệ kỹ thuật ô tô Kỹ sư D510205


4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo
 


Hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành hiện đại


Khoa Cơ – Điện – Điện tử có một hệ thống phòng thí nghiệm (PTN), thực hành hiện đại đáp ứng được nhu cầu thực hành thí nghiệm của Sinh viên: PTN Mạch Điện, PTN Máy Điện, PTN Kỹ thuật đo, PTN Điện tử công suất, PTN Điện tử tương tự, PTN Điện tử số, PTN Thiết kế Hệ thống số, Phòng thực hành Vi điều khiển, Phòng thực hành PLC, PTN Tự động hóa, PTN Viễn thông cơ sở, PTN Viễn thông chuyên sâu, PTN Mô phỏng và truyền số liệu, PTN Thủy lực - Khí nén, PTN Điều khiển Robot, Xưởng thực tập Điện - Điện tử, Xưởng thực tập cơ khí, Xưởng thực hành ô tô.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Khoa Cơ - Điện - Điện tử
Điện thoại: (08) 35 120 255
Website: http://www.hutech.edu.vn/khoacodientu 

14564175