NCKH - BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH NCKH
Sinh Viên Viện Kỹ thuật HUTECH đạt giải Nhì NCKH SV cấp Bộ NH 2019-2020 Và giải Nhì giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ cho đề tài “Phát triển chuột máy tính không dây đo nhịp tim dựa trên tín hiệu PPG” chính là món quà dành tặng nụ cười rạng rỡ, tự tin cùng bao ngày...
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NH 2018-2019 THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM HỌC 2018-2019VIỆN KỸ THUẬT HUTECH XIN CHÚC MỪNG SINH VIÊN NGUYỄN THỊ XUÂN THUỲ ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ĐỀ TÀI: ROBOT DI ĐỘNG PHỤC VỤ...
CHỨNG NHẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP THÀNH - EURÉKA NH 2018-2019 GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP THÀNH EUREKA 2019DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THAM GIA GIẢI THƯỞNG UREKA 2019  TT          ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC