SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NH 2018-2019
THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM HỌC 2018-2019
  • VIỆN KỸ THUẬT HUTECH XIN CHÚC MỪNG SINH VIÊN NGUYỄN THỊ XUÂN THUỲ ĐÃ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
  • ĐỀ TÀI: ROBOT DI ĐỘNG PHỤC VỤ TRONG NHÀ HÀNG ĂN UỐNG ĐÃ ĐẠT GIẢI THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

- Viện Kỹ thuật HUTECH 18-12-2019 -
 
14581968