NCKH - GIẢNG VIÊN
[TB-T10/2020] ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH GV CẤP TRƯỜNG 2020-2021 ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH GV CẤP TRƯỜNG 2020-2021 I. THỜI GIAN-QUI TRÌNH THỰC HIỆN: - Bước 1: GV xem thông báo đề tài NCKH và chuẩn bị đề tài NCKH (20 - 30/09/2020) - Bước 2: GV chuẩn bị bộ hồ sơ...
TB THÁNG 11/2019: THAM GIA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ - TỔ CHỨC TẠI HUTECH Thông báo Tháng 11/2019: HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ NGHIÊN CỨU XÃ HỘI   THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY STUDIES (STS 2020)   Kính mời quý thầy cô...
Kế hoạch NCKH Giảng Viên NH 2019-2020 Kế hoạch NCKH Giảng Viên NH 2019-2020 Quý thầy cô xem chi tiết trong file đính kèm để nắm các mốc thời gian nhằm hoàn thành kịp tiến độ chung của toàn trường.  
Thông báo T04/2019: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIẢNG VIÊN 2018 - 2019 ĐỢT 2 ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN NĂM 2018 – 2019  ĐỢT 2 Lưu ý mốc thời gian: 08/04/2019 - 30/05/2019: -  Chủ nhiệm đề tài (Giảng viên) sẽ đăng ký đề tài NCKH cấp trường và nộp hồ sơ tại...
THÔNG BÁO T03/2019: Tổ chức chương trình “I-STARTUP UNI JOURNEY: KHỞI NGHIỆP TỪ GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC” CHƯƠNG TRÌNH    “I-STARTUP UNI JOURNEY: KHỞI NGHIỆP TỪ GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC” Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2019 Địa điểm: E1-02-08 tại Trung tâm đào tạo nhân lực chất...
THÔNG BÁO T03/2019: Hội thảo CĐ “Định hướng nghề nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - CN 4.0" HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ  “Định hướng nghề nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật ô tô trong thời đại cách mạng 4.0” Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 03 năm 2019 Tại E1.02.08 Địa điểm: Trung tâm đào...
THÔNG BÁO T03/2019: Hội thảo CĐ “CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÁC DÒNG XE Ô TÔ TRƯỜNG HẢI" HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ  “CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÁC DÒNG XE Ô TÔ TRƯỜNG HẢI – THACO SẢN XUẤT” Thời gian: 12 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 23 tháng 3 năm 2019 Địa điểm: Phòng B 05-01, 475A Điện Biên...
Thông báo T1-2019: Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2019 Thông báo T1-2019: Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2019 Thời gian hội nghị diễn ra: 19/07/2019 (Buổi sáng) Mục đích: nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, học thuật và hợp tác về khoa học công nghệ; là cơ...
TB T11/2018: Ký kết và Hội thảo “ỨNG DỤNG IoT TRONG IN 3D VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ" TB T11/2018: Ký kết và Hội thảo “ỨNG DỤNG IOT TRONG IN 3D VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ VỚI SOLIDWORKS VÀ LABVIEW” KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ VÀ ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH) HỘI...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC