NCKH - GIẢNG VIÊN
Thư Mời Tham Dự Hội Nghị Quốc Tế ICIIIM THAI LAN 2012 http://pressroom.ipc-undp.org/2012/call-for-papers-inclusive-innovation-conference-in-bangkok.
Hội thảo quốc tế về "Máy công cụ, vật liệu và kỹ thuật cơ khí" ở Bungary Máy công cụ cơ khí nền tảng cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và đời sống
Thư mời viết bài báo tham dự hội nghị quốc tế ICCAS 2012 ở Hàn Quốc Hội nghị quốc tế về hệ thống điều khiển và tự động hóa ở đảo Jeju, Hàn Quốc
CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TT Tên đề tài Tác giả Cấp Tình trạng 1 N/C mạng Neural RBF trong điều khiển thích nghi cho đối tượng phi tuyến động TS.Ngô Cao Cường Trường Nghiệm thu 2006...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC