[TB-T10/2020] ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH GV CẤP TRƯỜNG 2020-2021
ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH GV CẤP TRƯỜNG 2020-2021

I. THỜI GIAN-QUI TRÌNH THỰC HIỆN:
Bước 1: GV xem thông báo 
đề tài NCKH và chuẩn bị đề tài NCKH (20 - 30/09/2020)
- Bước 2: GV chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký NCKH GV cấp Trường
Bước 3: SV gửi bộ hồ sơ về Viện KT HUTECH (01 - 25/10/2020)

II. Thông tin liên hệ:
Bản in: gửi về 
Ô. Nguyễn Hoài Nhân -  VP Viện Kỹ thuật - Phòng E1-01-10 (Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao)
Bản mềm: gửi về email: nh.nhan@hutech.edu.vn
- Biểu mẫu: xem file đính kèm


- TB - VKT - 
14586402