THÔNG BÁO T10/2020: HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ GIẢNG VIÊN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY
HỘI THẢO
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 5, ngày 26/11/2020
Địa điểm: Phòng hội thảo E3-04-01 - Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH - Q9, TP. HCM.

Tham dự: Lãnh đạo và GV Viện KT HUTECH


- TB-VKT-26/10/2020 -
14588822