Call for Paper: International Conference On Science, Technology And Society Studies (STS) 2021
International Conference On Science, Technology And Society Studies (STS) 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 2219/KH-ĐKC ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “The 2nd  International Conference On Science, Technology And Society Studies (STS) 2021”.
Ban tổ chức gửi đến quý Thầy/Cô lời mời viết bài.
Các mốc thời gian quan trọng của Hội thảo:
- Ngày nộp tham luận: 05/04/2021;
- Thông báo chấp nhận: 05/05/2021;
- Nộp bài hoàn chỉnh về BTC (hạn cuối): 01/06/2021;
- Thời gian tổ chức: 23/07/2021.

<VKT-TB-16-1-2021>
14589675