NCKH - SINH VIÊN
Thông báo T1-2019: Hội nghị SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HUTECH 2019 Thông báo T1-2019: Hội nghị SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  HUTECH 2019 Thời gian hội nghị diễn ra: 19/07/2019 (Buổi chiều)   Mục đích: Hoạt động Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của trường...
TB T5/2019 - HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT LINH KIỆN BÁN DẪN CỦA HÃNG ADVANTEC"   THÔNG BÁO   V/v Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Công nghệ sản xuất linh kiện bán dẫn của hãng ADVANTEC”    Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 5, ngày 16 tháng 05 năm 2019 Địa điểm: Phòng...
Thông báo T5/2019: V/v Tiến độ nộp đề tài SV NCKH cấp Khoa/Viện, cấp Trường, cấp Bộ Viện kỹ thuật HUTECH thông báo về việc - Đánh giá đề tài SV NCKH cấp Viện/Khoa - Thời hạn nộp đề tài dự thi giải thưởng SV NCKH cấp Bộ năm 2019   Trân trọng thông báo ! -- Viện Kỹ thuật HUTECH -...
THÔNG BÁO T12/2018: Hội thảo “KỸ SƯ Ô TÔ TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG 4.0” TB T12/2018:  Hội thảo “KỸ SƯ Ô TÔ TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG 4.0” HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ    “KỸ SƯ Ô TÔ TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG 4.0” Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 3, ngày 18 tháng 12 năm...
TB T11/2018: Ký kết và Hội thảo “ỨNG DỤNG IoT TRONG IN 3D VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ" TB T11/2018: Ký kết và Hội thảo “ỨNG DỤNG IOT TRONG IN 3D VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ VỚI SOLIDWORKS VÀ LABVIEW” KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY BÙI VĂN NGỌ VÀ ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)...
TB T11/2018: Hội thảo “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ SẢN XUẤT KHUÔN MẪU” HỘI THẢO  “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ SẢN XUẤT KHUÔN MẪU” Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 3, ngày 13 tháng 11 năm 2018 Địa điểm: Phòng E1-03-02, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN...
Thông báo T10/2018: Hội thảo ''GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IN 3D, CÔNG NGHỆ LASER VÀ GIA CÔNG CNC" Hội thảo “GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IN 3D, CÔNG NGHỆ LASER VÀ GIA CÔNG CNC TRONG CUỘC SỐNG”   - Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 7, ngày 6 tháng 10 năm 2018 - Địa điểm: Phòng E1-03-05, TRUNG TÂM...
Thông báo T9/2018: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018-2019 ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018-2019 Các mốc thời gian: 01/10/2018 – 10/10/2018: Giảng viên Viện Kỹ thuật HUTECH hướng dẫn nhóm sinh viên của mình khai báo hồ sơ đề tài Sinh viên NCKH và nộp...
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016- 2017 THÔNG BÁO Kính gửi: Giảng viên và Sinh Viên Khoa Cơ - Điện - Điện tử           Khoa xin thông báo đến toàn thể sinh viên và giảng viên về việc đăng ký đề tài nghiên...
TB Đề tài NCKH sinh viên năm học 2014-2015 Sinh viên xem danh sách đính kèm. Sinh viên đăng ký theo mẫu(đính kèm) và liên hệ trực tiếp với GV Phụ trách đề tài để thực hiện.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC