NCKH - SINH VIÊN
Mời viết bài tham luận: Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021 Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 2219/KH-ĐKC ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức “Hội nghị...
Viện kỹ thuật đạt giải Nhì NCKH cấp Bộ NH 2019-2020 Và giải Nhì giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ cho đề tài “Phát triển chuột máy tính không dây đo nhịp tim dựa trên tín hiệu PPG” chính là món quà dành tặng nụ cười rạng rỡ, tự tin cùng bao ngày...
[Hình ảnh T11/2020]: LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG NCKH SV CẤP BỘ NĂM 2020 LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG NCKH SV  VIỆN KỸ THUẬT HUTECH ĐẠT GIẢI NHÌ NCKH SV CẤP BỘ NĂM HỌC 2019-2020    Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 27/11/2020 Địa điểm: ĐH Sư phạm TP.HCM - Đường...
TB-KHCN-SV T09/2020: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SV NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NH 2020 - 2021 SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NH 2020 - 2021 ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NCKH (CẤP VIỆN) I. THỜI GIAN-QUI TRÌNH THỰC HIỆN: - Bước 1: Nhóm SV (SV) liên hệ GV để nhận đề tài NCKH    ...
[TB-T9/2020] Thông báo tổ chức Hội nghị SV NCKH HUTECH 2020 Thông báo Hội nghị SV NCKH năm 2020 - Thời gian: 07g 45 đến 11g 30 - Thứ 7- 17/10/2020 - Địa điểm: Hội trường B-02-09 - Thành phần tham dự: Đại diện BGH, Lãnh đạo Đơn vị, SV các Khoa/Viện....