NCKH - SINH VIÊN
Triển khai Nghiên cứu khoa học sinh viên NH 2011-2012 Bao gồm Thông báo, Kế hoạch, Danh sách đề tài, Quy định về nội dung và hình thức trình bày, Biểu mẫu đăng ký. SV Trần Minh Tưởng đoạt giải nhất NCKHSV cấp Bộ năm 2008. SV Bạch Văn Thành vào vòng chung kết Euréka...
Văn bản - biểu mẫu NCKHSV năm 2011: Giải cấp Thành Toàn bộ văn bản và biểu mẫu NCKHSV cấp Thành sẽ được chuyển trong mục tập tin này, kể cả danh sách đăng ký tham dự giải, DS đề cử của Trường và DS được giải thưởng. Giảng viên phụ trách NCKHSV: ThS. Phạm Hùng Kim...
TB Trường: Thể lệ, biểu mẫu, thời hạn tham gia NCKHSV năm 2011 GV phụ trách tổ chức NCKHSV: Thầy Phạm Hùng Kim Khánh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC