Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016- 2017
THÔNG BÁO
Kính gửi: Giảng viên và Sinh Viên Khoa Cơ - Điện - Điện tử

     Khoa xin thông báo đến toàn thể sinh viên và giảng viên về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2015-2016 như sau:

I.ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
     Tất cả các sinh viên thuộc Khoa Cơ - Điện - Điện tử đều có quyền đăng ký thực hiện đề tài NCKH. Mỗi đề tài có thể do một hoặc một nhóm sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên do sinh viên yêu cầu hoặc do Khoa bố trí.
II. ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU
     Sinh viên tự đề xuất đề tài hoặc chọn một trong những đề tài giảng viên đề xuất ( Xem trong file đính kèm ). Lưu ý: đề tài nghiên cứu có thể được phát triển từ những bài tập lớn, tiểu luận môn học ( có thể nhờ giảng viên hướng dẫn xem xét gợi ý).
III. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:
  • Nội dung đề tài NCKH được đánh giá theo các tiêu chí sau:
Nội dung đánh giáĐiểm tối đa
Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài
10
Mục tiêu đề tài
10
Phương pháp NC
10
Nội dung khoa học
35
Đóng góp về mặt kinh tế-xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng
15
Hình thức, trình bày báo cáo tổng kết đề tài
15
Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả NC của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước)
5
Tổng cộng
100
 
  • Đề tài được xếp loại ( theo điểm trung bình cuối cùng ) theo các mức sau:
TT
Điểm
Xếp loại
1
Từ 90 điểm trở lênXuất sắc
2
Từ 80 đến dưới 90 điểm
Tốt
3
Từ 70 đến dưới 80 điểm
Khá
4
Từ 50 đến dưới 70 điểm
Đạt
5
Dưới 50Không đạt
 
  • Điều kiện để một đề tài được xem xét cấp giải phải có điểm trung bình tối thiểu là 60 điểm trở lên.
  • Điểm trung bình của các thành viên trong Hội đồng chấm sẽ được tính cho từng đề tài, làm tròn đến 1 chữ số thập phân, và được sử dụng làm điểm xếp hạng.
  • Cơ cấu giải thưởng của Khoa dự kiến như sau: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3 và 2 giải khuyến khích.
III. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
     1. Hình thức trình bày:
     - Thuyết minh gồm 02 bộ khuyến khích in 2 mặt, dài không quá 80 trang A4 (không tính mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục...), Font chữ Unicode - Times New Romans, kích cỡ 13-14, lề trái:3, lề phải 1,5; lề trên và dưới trang giấy:2, số thứ tự trang ở phía dưới và chính giữa trang.
      - 01 đĩa CD lưu đầy đủ nội dung nghiên cứu và thông tin của SV/nhóm SV
     2. Tiến độ thực hiện:
      - Đăng ký thực hiện đề tài ( Theo mẫu chung như file đính kèm ) từ thời gian ra thông báo đến hết ngày 21/12/2015: Khoa sẽ tập hợp danh sách và số lượng đăng ký để hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài và mời giảng viên hướng dẫn cho sinh viên.
       - Ngày 25/12/2015:  Công bố danh sách SV đăng ký thực hiện đề tài NCKH
       - Từ ngày 25/12/2015- 11/01/2016: Sinh viên nộp đề cương tóm tắt đề tài
       - Từ ngày 21/12/2015 - 30/04/2016: SV thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
       - Từ ngày 01/03/2016-30/03/2016: Kiểm tra tiến độ từng đề tài.
       - Từ ngày 30/04/2016-15/05/2016: Nộp sản phẩm hoàn chỉnh, trình bày đề tài tại hội nghị NCKH SV của Khoa dự kiến giữa tháng 05/2016.
       - Từ tháng 07/2016-09/2016: Hoàn thiện đề tài gửi tham dự giải cấp trường và cấp thành Euréka.
       - Trao giải SV NCKH vào đầu năm học tiếp theo.
V. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
      - Những đề tài đạt giải NCKH cấp khoa, cấp trường sẽ nhận được tiền thưởng, giấy khen và có thể được chọn đi dự thi các giải thưởng khác...
     - Các sinh viên có đề tài tham gia nghiên cứu sẽ được ưu tiên hỗ trợ mượn thiết bị tại phòng thí nghiệm và được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, cách viết báo cáo NCKH, cách viết báo để công bố các kết quả khoa học từ đề tài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.
      - Những đề tài có tính thực tiễn cao, sinh viên có thể cùng với giảng viên xin cấp nguồn kinh phí từ Trường.
      - Lợi ích trên hết là trau dồi kinh nghiệm học tập, nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm là hành trang hữu ích để SV có thể làm việc tốt hơn trong nhiều môi trường đầy thách thức của xã hội tương lai.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
     - Mọi thông tin chi tiết, sinh viên vui lòng liên hệ qua email của giảng viên có đề tài đề xuất trong file đính kèm hoặc cô Đoàn Bằng địa chỉ email: nv.nhanh@hutech.edu.vn hoặc số điện thoại 0962 128 383.
    
 
14565337