TB T11/2018: Hội thảo “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ SẢN XUẤT KHUÔN MẪU”
HỘI THẢO
 “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ SẢN XUẤT KHUÔN MẪU”

Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 3, ngày 13 tháng 11 năm 2018
Địa điểmPhòng E1-03-02, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HUTECH, KHU CÔNG NGHỆ CAO
Đơn vị chủ trì: Viện Kỹ thuật HUTECH

Đối tượng tham dự: Giảng viên, Sinh viên Viện Kỹ thuật HUTECH - ĐH Công nghệ TP.HCM

Nội dung:

- Phim ngắn giới thiệu về tập đoàn Doosan Machine Tool (Vietnamese) 
- Phim ngắn về Doosan Cyber Factory Tour (English) 
- Thuyết trình giới thiệu về Doosan Machine Tool
- Thuyết trình về Smart Factory 
Trao đổi và trả lời các câu hỏi của người tham gia hội thảo
 
 
-- Viện Kỹ thuật HUTECH –
           07-11-2018
14572580