[TB-T9/2020] Thông báo tổ chức Hội nghị SV NCKH HUTECH 2020

Thông báo Hội nghị SV NCKH năm 2020

Thời gian: 07g 45 đến 11g 30 - Thứ 7- 17/10/2020
Địa điểm: Hội trường B-02-09
- Thành phần tham dự: Đại diện BGH, Lãnh đạo Đơn vị, SV các Khoa/Viện.


[TB-T9/2020] Thông báo tổ chức Hội nghị SV NCKH HUTECH 2020 24- TB VKT - 
14586031