SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Link đăng ký GVHD & tên đề tài Đồ án tốt nghiệp - Từ Hk2 năm học 19-20 Link đăng ký GVHD & tên đề tài Đồ án tốt nghiệp - Từ Hk2 năm học 19-20 Sinh viên bấm vào đường link sau để đăng ký GVHD và tên đề tài đồ án tốt nghiệp...
Biểu mẫu Đồ án tốt nghiệp - Áp dụng từ HK2 năm học 19-20 Sinh viên xem và tải các biểu mẫu liên quan (file đính kèm)
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIẤY GIỚI THIỆU SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO LINK SAU => Sinh viên nhận giấy giới thiệu theo đúng kế hoạch đã thông báo. https://docs.google.com/forms/d/1pB-a555M7GDbqXkeeoCJxpK6C37u8uPCw9k9HbgjoU4/edit  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC