SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Link nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 19-20 LINK NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - HK2 NĂM HỌC 2019-2020 - Sinh viên nộp báo cáo theo link đính kèm.  https://docs.google.com/forms/d/1zKzL90u1hs_s3pbEnvhLJYqxFzXK9Hn7nymjYV1juOw/edit - File báo cáo định...
Biểu mẫu Đồ án tốt nghiệp - Áp dụng từ HK2 năm học 19-20 Sinh viên xem và tải các biểu mẫu liên quan (file đính kèm)
Link đăng ký GVHD & tên đề tài Đồ án tốt nghiệp - Từ Hk2 năm học 19-20 Link đăng ký GVHD & tên đề tài Đồ án tốt nghiệp - Từ Hk2 năm học 19-20 Sinh viên bấm vào đường link sau để đăng ký GVHD và tên đề tài đồ án tốt nghiệp (Link này chỉ mở trong thời gian đăng ký Viện đã thông báo)...
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIẤY GIỚI THIỆU SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO LINK SAU => Sinh viên nhận giấy giới thiệu theo đúng kế hoạch đã thông báo. https://docs.google.com/forms/d/1pB-a555M7GDbqXkeeoCJxpK6C37u8uPCw9k9HbgjoU4/edit  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC