Mẫu Đăng ký giấy giới thiệu TTTN
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO LINK SAU

=> Sinh viên nhận giấy giới thiệu vào ngày hôm sau tại VP Viện Kỹ thuật Hutech lúc 9g00.
=> Trường hợp đăng ký vào thứ 7, chủ nhật  => nhận giấy giới thiệu vào thứ 2 kế tiếp lúc 9g00


https://docs.google.com/forms/d/1pB-a555M7GDbqXkeeoCJxpK6C37u8uPCw9k9HbgjoU4/edit

 
14565852