TB về việc đăng ký môn học không có trong HK1 NH10-11 và đối với SV khóa cũ nợ môn chưa ra trường

Áp dụng cho sinh viên khóa cũ chưa ra trường, sinh viên năm cuối, sinh viên các khóa không còn môn học tương tự ở khóa sau do thay đổi chương trình đào tạo.

0