Kế hoạch thực hiện ĐATN khóa 2007,2008_hệ đại học và cao đẳng chính quy ban ngày

Lưu ý: sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN theo như kế hoạch ( xem file ) nộp bảng điểm tổng hợp về văn phòng khoa từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/09/2011. Đối với sinh viên các khóa trước phải nộp kèm theo đơn xin nhận ĐATN.

0