Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp lớp 12VDC02+15HDT01 (Hk1 năm học 16:17)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12  năm  2016.
                                                                                               
KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
LỚP 12VDC01 – 15HDC01 – 15HDT01
HK1 năm học 2016-2017
 
 
  1. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:  15 tuần (từ ngày 02/01/2017 đến 07/05/2017)
  2. Thời gian đóng học phí và mức đóng học phí: từ 24/12/2016 đến 30/12/2016
Sinh viên khóa 13 trở về trước: 620.000đ/tc x 9tc = 5.580.000đ
Sinh viên khóa 15: 680.000đ/tc x 9tc = 6.120.000đ
      3. Ngày nộp tên đề tài tốt nghiệp :
               Từ 02/01/2017 đến 08/01/2017 (nộp tại VPK – bảng photo)
      4. Ngày nộp phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đồ án TN giữa kỳ:           
               Từ 13/03/17 >19/03/2017 (nộp tại VPK – bảng photo)
      5. Ngày nộp báo cáo về khoa: ngày 08/05/2017
            Sinh viên in 02 cuốn luận văn tốt nghiệp khổ A4 được đóng bìa cứng theo quy định của Trường (có chữ ký của giảng viên hướng dẫn) nộp về văn phòng khoa Cơ-Điện-Điện tử
       6. Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp : Dự kiến : 13/05/2017
 
Lưu ý:
            Sau khi bảo vệ, Sinh viên chép file lưu đĩa CD nộp về Văn phòng Khoa Cơ-Điện-Điện tử (sau ngày hội đồng bảo vệ 02 ngày)
Đồ án nộp đúng hạn theo quy định, những đồ án sao chép sẽ bị loại và chuyển hội đồng kỷ luật nhà trường xử lý.
 
                                                                                  KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
                                                                                              (Đã ký)
 
                                                                         PGS-TS. Nguyễn Thanh Phương
 
14565509


Banner Tư vấn trực tuyến