TB kế hoạch bảo vệ đồ án môn học - HK1 1718
THÔNG BÁO
V/V bảo vệ đồ án môn học HK1 năm học 1718
Viện Kỹ thuật Hutech thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án môn học HK1 năm học 1718 như sau:
 1. Thời gian bảo vệ từ ngày 28/12/2017 - > 05/01/2018 với các môn:
 • Đồ án đo lường và điều khiển dung máy tính
 • Đồ án tổng hợp (103) + Đồ án tổng hợp (C81)
 • Đồ án cung cấp điện
 • Đồ án trạm biến áp
 • Đồ án kỹ thuật điều khiển tự động
 • Đồ án cơ sở thiết kế máy
 • Đồ án công nghệ chế tạo máy
 • Đồ án cơ sở 1
 • Đồ án cơ sở 2
 • Đồ án điện tử tương tự
 • Đồ án kỹ thuật điện tử
 • Đồ án tổng hợp (101)
 • Đồ án thiết kế máy
 • Đồ án tổng hợp (C82)
 • Đồ án tổng hợp (C83)
 • Các môn học theo dạng đồ án
 
 1. Thời gian bảo vệ từ ngày 08/01/2018 – 14/01/2018 với các môn sau:
 • Đồ án cơ sở thiết kế máy
 • Đồ án công nghệ chế tạo máy
 
Ghi chú: Sinh viên liên hệ GV hướng dẫn để xếp lịch bảo vệ đồ án môn học trong thời gian quy định. GV và SV thống nhất ngày bảo vệ đồ án môn học, trường hợp cần xin phòng, SV liên hệ VP Viện Kỹ thuật Hutech để cấp phòng cho lớp.
14568373