THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ NGÀY 09/01/2018 VÀ 11/01/2018
THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
LỚP HỌC LẠI - T6 ; NGHỈ TỐI 04/01/2018
NGÀY 09/01/2018 (B.05-11) VÀ 11/01/2018 (A04-30) CÔ VÕ THỊ BÍCH NGỌC VẪN HỌC BÌNH THƯỜNG.
 
14568455