TB số 2 - Về việc mở lớp bổ sung theo yêu cầu HK2 năm học 1718 (17.01.18)
THÔNG BÁO 02
V/v mở lớp học bổ sung theo yêu cầu của Sinh viên - HK2 năm học 1718

- Thời gian đóng học phí theo thông báo từ nhà trường: Từ 08/01/2018 đến 19/01/2018

Ghi chú:  Khi đóng học phí, SV sẽ đóng thêm học phí của môn học mà mình đăng ký bổ sung -> Photo biên lai đóng học phí và nộp về Văn phòng Viện (tại cơ sở Điện Biên Phủ) -> Hạn chót nộp biên lại photo đóng học phí về VP Viện là ngày 22/01/2018

1. Các môn học không mở bổ sung được trong Hk2 năm học 1718 (Số lượng đăng ký quá ít) -> Hủy lớp
STT Mã môn học Tên môn học Số lượng SV đăng ký
1 403161 TH Thiết kế hệ thống số 4
2 401043 Hệ thống viễn thông 6
3 401004
hoặc ELE133
Hệ thống thông tin quang 5
4 401029 Điện tử 2 4
5 401066 Kỹ thuật số 7
6 403162
hoặc ELE310
Thực hành vi điều khiển 8

2. Các môn học có TKB trong HK2 năm học 1718 (Lớp ngày) - Số lượng đăng ký mở theo yêu cầu học buổi tối quá ít -> Hủy lớp -> SV liên hệ phòng đào tạo để đăng ký học (nếu có) vì
STT Mã MH Tên môn học Số lượng SV đăng ký
1 401101 Xử lý tín hiệu số 1
2 401071 Lý thuyết thông tin 1
3 401020 Công nghê Cad/Cam/CNC 4
4 403104 TH Cad/Cad/CNC 2
5 401041 Hệ thống thông tin di động 2
6 412043 Truyền số liệu 1
7 401027 Điện tử thông tin 8
       

3.Các môn học mở được lớp vào buổi tối theo yêu cầu của SV ->Sinh viên đóng học phí theo thông báo của nhà Trường -> Ngày 21 & 22/01/18 Sinh viên nộp biên lai photo về VP Viện. SV không nộp biên lai về VP Viện xem như tự ý hủy tên khỏi danh sách.
 
  STT Mã MH Tên môn học Hình thức học Số tín chỉ Số lượng SV đăng ký Ghi chú Lịchhọc
  1 AUT107 Hệ thống điện-điện tử ô tô Lý thuyết 3 32 SV nộp biên lai về viện ít hơn 30SV sẽ hủy lớp Thứ 4
(tiết 2-6)
Thứ 6
(tiết 2-6
26/02-22/04
 
  2 401099 Vi điều khiển Lý thuyết 2 21 SV nộp biên lai về viện ít hơn 20SV sẽ hủy lớp Chủ nhật
Tiết 1-6
26/02/18
->
22/04/18
  3 401017 Cơ sở điều khiển tự động Lý thuyết 3 33 SV nộp biên lai về viện ít hơn 30SV sẽ hủy lớp Chủ nhật
Tiết 1-6
07/05/18 
->
10/06/18
  4 AUT1412 Đồ án hệ thống điện-điện tử ô tô Đồ án 1 33    
  5 401003 An toàn và môi trường trong công nghiệp Học lại dạng đồ án 2 4    
  6 401051 kỹ thuật cao áp Học lại dạng đồ án 2 1    
  7 401065 Kỹ thuật siêu cao tần và anten Học lại dạng đồ án 3 1    
  8 404111 Đồ án chế tạo máy Đồ án 1 7    
  9 403106 TN Kỹ thuật đo Học lại dạng đồ án 1 12    
  9 401064 Kỹ thuật robot Học lại dạng đồ án 3 5 Dành cho SV rớt -> đăng ký trả nợ môn học  
  10 401043 Hệ thống viễn thông Học lại dạng đồ án 1 1 Dành cho SV trả nợ môn học  
  11 401045 Hình học họa hình và cad Học lại dạng đồ án 2 6 Dành cho SV trả nợ môn học  
10 404111 Đồ án chế tạo máy Đồ á
14568692