Lịch học đồ án môn Cơ sở thiết kế máy - HK2 năm học 1718
THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

Sinh viên xem kỹ lịch học và phân nhóm của lớp mình (File đính kèm)
- Thời gian thực hiện : Từ 07/05/18 - 24/06/18 (Đầu học kỳ 2B)
- Thời gian bảo vệ đồ án : Từ 24/06/18 - 30/06/18
- Ngày nộp bảng điểm về VP Viện : Từ 01/07/18 - 07/07/18
 
14569702