TB nộp báo cáo Đồ án Tốt nghiệp - HK1 năm học 1819
THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK1 - 1819

1.Thời gian nộp báo cáo đồ án Tốt nghiệp
Từ ngày 31/12/2018 đến 03/01/2019
 
2. Địa điểm nộp báo cáo Đồ án Tốt nghiệp
Văn phòng Viện Khu A - 475A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Tp.HCM (Sinh viên có mặt đủ, không ký thay)
 
3. Hội đồng đánh giá Đồ án Tốt nghiệp
Thứ 7 ngày 19/01/2019 , lúc 7g30, Khu E1 (phòng Hội đồng sẽ thông báo vào ngày 16/01/2019)
 
4. Danh sách hội đồng
Sinh viên xem trên thông báo của Viện vào thứ 4, ngày 16/01/2019
 
Lưu ý khi nộp báo cáo khóa luận TN:
- SV tải biểu mẫu theo đường link:
https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14561930-bieu-mau-lien-quan-den-do-an-tot-nghiep
- SV nộp báo cáo Đồ án Tốt nghiệp và đĩa CD có chữ ký của GVHD tại văn phòng Viện khu A, cùng Phiếu theo dõi tiến độ (bản chính). Sau đó ký tên vào danh sách được phản biện. Sinh viên cùng nhóm đề tài, in chung 01 cuốn báo cáo.
- Nội dung trình bày báo cáo: SV trình bày theo hướng dẫn. Trong đó :
  • Trình bày theo phụ lục hướng dẫn trình bày ĐATN (Biểu mẫu Đồ án TN trên web Viện)
  • Phiếu đăng ký đề tài, phiếu giao nhiệm vụ của từng SV được đóng kèm vào trong cuốn báo cáo.
  • Phiếu theo dõi tiến độ sinh viên để bên ngoài và nộp kèm theo cuốn báo cáo. Tất cả phải có đầy đủ chữ ký của GVHD.
- Khi nộp đĩa CD (có biểu mẫu dán đĩa), SV chép tất cả những gì liên quan đến đồ án TN của mình (bao gồm nội dung báo cáo, cả hình ảnh, mô phỏng, bản vẽ, fiel Powerpoint, v.v...).
- Khi ra hội đồng bảo vệ, Hội đồng có yêu cầu chỉnh sửa hay bổ sung bản mới, SV nộp sau ngày bảo vệ 01 ngày tức là ngày 20/08/18. Nếu không nộp lại, điểm bảo vệ sẽ bị hủy kết quả.                         
14573760