THÔNG BÁO-V/V GIAO NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP-HỌC KỲ II-NH: 2018-2019
THÔNG BÁO
V/V GIAO NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP - HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 - 2019
Căn cứ vào kế hoach giảng dạy học kỳ 2, năm học 2018-2019, sinh viên Viện Kỹ thuật HUTECH sẽ bắt đầu học kỳ vào ngày 18/02/2019. Để công tác giao nhận tài liệu học tập đạt hiệu quả và đúng tiến độ, Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo đến sinh viên thời gian và địa điểm giao nhận tài liệu cụ thể như sau:
v Thời gian:  từ ngày 21/02/2019 đến ngày 28/02/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật)
  • Sáng: từ 8h00 đến 11h00
  • Chiều: từ 14h00 đến 16h00
v Địa điểm:
  • Đối với Khóa 2018: Phòng A-05.03.
  • Đối với Khóa 2015, 2016, 2017: Phòng E3-02.05
 v Lưu ý:
  • SV nhận tài liệu theo lớp, không nhận theo cá nhân.
  • BCS cùng đại diện 5-7 sinh viên đến nhận tài liệu và phát theo danh sách đính kèm.
v Liên hệ:
  • Khóa 2018: Cô Nguyệt – 028.35120.255
  • Khóa 2015, 2016, 2017: Cô Thu Hương – 079.900.8238
Đề nghị Sinh viên đọc kỹ và thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.
Sau thời gian trên, Viện sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào và sẽ gửi trả sách về cho Nhà trường.
Trân trọng./.
 
                                                                                       TM. BAN LÃNH ĐẠO VIỆN
                                                                                                      Viện trưởng
                                                                                                          (Đã ký)
                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương
 
14574462