[HỘI THẢO] Chuyên đề: "CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CẮT VÀ XỬ LÝ BỀ MẶT VẬT LIỆU BẰNG TIA NƯỚC"
THÔNG BÁO - VIỆN KỸ THUẬT HUTECH

Hội thảo chuyên đề
CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CẮT VÀ XỬ LÝ BỀ MẶT VẬT LIỆU BẰNG TIA NƯỚC
 


1. Mục đích:
  • Viện Kỹ thuật HUTECH - ĐH Công Nghệ TP.HCM kết hợp với Công ty TNHH Máy Công cụ và Phụ Tùng Vina, Công ty FLOW (USA) tổ chức hội thảo với chủ đề “Công nghệ mới trong cắt và xử lý bề mặt vật liệu bằng tia nước” nhằm trao đổi, cập nhật, phổ biến tiến bộ khoa học công nghệ giữa nhà trường và các đối tác doanh nghiệp.
2. Thời gian, địa điểm:
  • Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 5, ngày 30 tháng 05 năm 2019
  • Địa điểm: Hội trường E3.05-01  - Trung tâm đào tạo NL chất lượng cao HUTECH.
  • Thành phần tham gia:
      + Diễn giả: Leroy Chia Yeow Mong - Commercial Manager; Lo Kin Man Michael - Engineering Manager; Lee Kia Wai Charles - Regional Sales Engineer
      + Lãnh đạo và giảng viên Viện KT HUTECH: PGS.TS Nguyễn Thanh Phương - Viện trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hùng - P. Viện trưởng; TS. Nguyễn Hoài Nhân - P. Viện Trưởng; TS. Nguyễn Văn Nhanh - P. Viện trưởng; Các giảng viên ngành: Điện tử, Viễn thông, Điện công nghiệp, Điều khiển tự động, Cơ khí, Cơ điện tử, Ô tô ...
      + Công ty Vinamachines: Mr. Nguyễn Lưu Dũng - CEO Vinamachines; Mrs. Nguyễn Ngọc Điệp- GĐ công ty Vinamachines; Mr. Nguyễn Quốc Hưng - Product Manager; Mr. Huỳnh Thanh Nhựt - Sale Manager; Mr. Lý Chí Cường - Head of Service
      + Các đơn vị sử dụng công nghệ cắt bằng tia nước (10 Doanh nghiệp);
      + Sinh viên Viện KT HUTECH: sinh viên trực thuộc Viện, Sinh viên 5 tốt và Lớp Học Tiên Tiến;
  • Đăng kí trực tiếp (theo file Excel đính kèm) gửi thông tin về Email: ntt0903357402@gmail.com; hoặc đăng ký trực tiếp tại VP Viện Kỹ thuật HUTECH (Khu E), hoặc Lớp trưởng tập hợp danh sách gửi về VP Viện Kỹ thuật HUTECH (Khu E).
  • Hạn cuối gửi danh sách: 26/05/2019
  • Mọi thắc mắc liên hệ: 0903357402  (Anh Tùng - Viện Kỹ thuật HUTECH)
Hình ảnh Công ty FLOW (Mỹ) và công nghệ cắt bằng tia nước 
Sản phẩm cắt thực tế tại VN: Vật liệu Nhôm


Sản phẩm cắt thực tế tại VN: Vật liệu Nhôm


Sản phẩm cắt thực tế tại VN: Vật liệu Kiếng


Sản phẩm cắt thực tế tại VN: Vật liệu Đá


- VIỆN KỸ THUẬT HUTECH, 18/05/2019 -
 
14575992