THÔNG BÁO VV BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN - GV HOÀNG NGUYÊN PHƯỚC
“Đồ án môn học Hệ thống Cung cấp điện (lớp 17DDC) do thầy Phước hướng dẫn sẽ báo cáo vào 8h00, ngày Thứ tư 19/06/2019 tại phòng E3.02.01 (cơ sở quận 9)”.
 
14576428