TB về việc nộp ĐATN - Khóa 2015 ĐHCQ - HK2 năm học 18-19
THÔNG BÁO
V/v: Nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp hk2 năm học 18-19
Khóa 2015 (ĐHCQ)
 
1.      Thời gian nộp báo cáo Đồ án Tốt nghiệp (ĐATN)
 • 15DOT: Sáng 20/08/19 - Từ 8g00 đến 11g00
 • 15DDT: Chiều 20/08/19 - Từ 13g30 đến 16g30
 • 15DDC,15DTD: Sáng 21/08/19 - Từ 8g00 đến 11g00
 • 15DCK,15DCT: Chiều 21/08/19 - Từ 13g30 đến 16g30
2.      Địa điểm nộp:
 • Văn phòng Viện Khu A - 475A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Tp.HCM
Ghi chú : Sinh viên có mặt đủ, không cử đại diện nhóm lên nộp bài và ký thay
3.      Ngày lên nhận báo cáo ĐATN và thư phản biện gởi cho Giảng viên phản biện (GVPB)
 • 15DOT,15DDT : Sáng 22/08/19  - Từ 8g00 đến 11g00
 • 15DCK,15DCT : Chiều 22/08/19 - Từ 13g30 đến 16g30
 • 15DDC,15DTD : Sáng 23/08/19 - Từ 8g00 đến 11g00
Ghi chú : Đại diện 1 bạn trong nhóm phản biện (theo phân công) lên nhận báo cáo của nhóm phản biện và đem đến cho GVPB
4.      Lưu ý khi nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp:
 • SV tải biểu mẫu theo đường link:
https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14561930-bieu-mau-lien-quan-den-do-an-tot-nghiep
 • Mỗi nhóm đề tài in 01 cuốn báo cáo. Có đầy đủ chữ ký xác nhận của GV hướng dẫn. Trong cuốn báo cáo kèm theo bản chính phiếu đăng ký tên đề tài của cả nhóm + phiếu giao nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm. (Ghi chú: Sinh viên photo thêm 1 phiếu đăng ký đề tài + 1 phiếu giao nhiệm vụ để đóng vào trong cuốn báo cáo trong trường hợp phải chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng).
 • Nội dung trình bày báo cáo: SV trình bày theo phụ lục hướng dẫn đã đính kèm trong biểu mẫu
 • Phiếu theo dõi tiến độ (có chữ ký đầy đủ của GVHD) + 01 phiếu nhận xét phản biện : sinh viên để rời bên ngoài và nộp cho VP Viện khi nộp báo cáo ĐATN
 • Danh sách phân hội đồng, phòng hội đồng sẽ được công bố chính thức vào ngày 04/09/2018 (Trên Web Viện)
 • Sau ngày bảo vệ:
     Sinh viên chép nội dung báo cáo vào đĩa CD nộp về VP Viện khu A (phải có chữ ký của GVHD). Đồng thời chép lên Goodrive theo link (sẽ thông báo link sau)
     Trường hợp, đề tài phải điều chỉnh theo yêu cầu của hội đồng, SV in lại cuốn báo cáo, chép lại toàn bộ file chỉnh sửa vào trong đĩa CD và nộp về Vp Viện khu A (ko cần chữ ký của GV)
     Thời gian nộp lại báo cáo hoàn chỉnh + đĩa CD sau ngày bảo vệ đánh giá : Thứ 3 ngày 10/09/2019
                                                                             Ngày 10 tháng 08 năm 2019
    Lãnh đạo đơn vị
                                                                                                        (Đã ký)
                                                                                              Nguyễn Thanh Phương    
14577241