TB mở lớp theo yêu cầu HK1 đợt B năm học 2019-2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Viện Kỹ thuật Hutech
THÔNG BÁO

V/v mở bổ sung các lớp theo yêu cầu trong HK1 đợt B năm học 2019-2020


Tạo điều kiện để sinh viên năm cuối đăng ký học trả nợ các môn học tiên quyết và không làm chậm tiến độ đến kết quả học tập của sinh viên. Nay Viện Kỹ Thuật Hutech tiếp nhận đơn đăng ký mở lớp theo yêu cầu của Sinh viên như sau:
Các mốc thời gian như sau:
Thời gian đăng ký             : Từ 18/10/19 đến 21/10/19
(Sinh viên tải biểu mẫu trên Web) theo đường link sau :
https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14560324-mau-dang-ky-hoc-lai-mo-rieng-theo-yeu-cau-danh-cho-sv-nam-cuoi
Thời gian học                : Hk1 năm học 19-20, đợt B
Điều kiện về số lượng sinh viên đủ để mờ lớp:
  • Số lượng sinh viên đủ để mở lớp: Tối thiểu 30 Sinh viên
  • Đối với môn học đồ án : không giới hạn số lượng sinh viên
Ghi chú:
  • Sinh viên đóng học phí cho môn học mình muốn đăng ký, nộp biên lai và ghi tên vào danh sách mở lớp theo yêu cầu tại văn phòng viện khu A cho đến hết ngày 21/10/19. Trường hợp số lượng quá ít không đủ mở lớp, sẽ chuyển phần học phí đó vào HK2 năm học 19-20  
  • Liên hệ gặp: Cô Loan. Số điện thoại: 0937.962.786     
 
                     Ngày 18 tháng 10 năm 2019
                                                                                                      Viện Kỹ thuật Hutech
                                                                                                                  (đã ký)
 
                                                                                                       Nguyễn Thanh Phương
14578355