TB mở lớp theo yêu cầu Hk2 năm học 19-20
THÔNG BÁO

V/v mở lớp theo yêu cầu trong HK2 năm học 2019-2020

 
 
Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên đăng ký trả nợ các môn học (đối với các môn học không có trong lịch học HK2 năm học 19-20) để kịp tiến độ chương trình đào tạo, Viện Kỹ thuật Hutech thông báo như sau:
Các mốc thời gian đăng ký:
 • Thời gian nhận đơn mở lớp theo yêu cầu : Từ 28/11/2019 - 10/12/2019
 • Ngày công bố kết quả mở lớp theo yêu cầu : 14/12/2019
 • Thời gian đóng học phí : 17/12/2019 – 25/12/2019 (đóng học phí cho tất cả các môn có trong TKB và cả những môn đủ điều kiện mở lớp theo yêu cầu)
 • Thời gian học : Hk2 năm học 19-20
 • Link biểu mẫu :
 • Địa điểm nộp đơn : Văn phòng Viện khu A (475A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Tp.HCM)
Điều kiện để được mở lớp:
 • Đối với môn học lý thuyết : Tối thiểu 30 Sinh viên/ lớp. (Trường hợp số lượng ít hơn 30 sinh viên sẽ hủy lớp). Lịch học môn lý thuyết sẽ được đưa vào TKB cá nhân của sinh viên.
 • Đối với môn học đồ án : không giới hạn số lượng sinh viên. Lịch học môn đồ án, sinh viên theo dõi lịch học trên trang web của Viện vào tuần thứ 3 của học kỳ 2 năm học 19-20.
Ghi chú:
 • Sinh viên có thể đề xuất lịch học cho lớp, trường hợp không đề xuất Viện sẽ bố trí theo lịch của GV. Nếu số lượng đăng ký giảm ít hơn 30sv , lớp sẽ bị hủy theo quy định.
 • Sinh viên theo dõi kết quả mở lớp theo yêu cầu đăng trên trang Web của Viện Kỹ thuật Hutech vào ngày 14/12/2019 (Sau thời gian trên, Viện sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan đến mở lớp theo yêu cầu)
 • Những trường hợp đủ điều kiện mở lớp, sinh viên sẽ đóng học phí theo thông báo của nhà trường từ 17/12/19-27/12/19 (đóng học phí cho tất cả các môn có trong TKB và những môn đủ điều kiện mở lớp theo yêu cầu nếu có đăng ký).
 • Sinh viên photo biên lai đóng học phí (ghi rõ tên môn học xin mở lớp theo yêu cầu) nộp về VP Viện khu A. Hạn chót nộp biên lai về Viện vào ngày 27/12/2019
              Ngày 28 tháng 11 năm 2019
                                                                            Viện trưởng
                                                                               (Đã ký)
                                                                                   PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương
14580328