THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP ĐỢT 1 HKII
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP ĐỢT 1 HKII

 
- Thời gian nhận Giấy giới thiệu thực tập sẽ thay đổi, các bạn sẽ nhận giấy giới thiệu vào thứ 7 (ngày 08/02/2020) thứ 2 (ngày 10/02/2020). Trường hợp phía Doanh nghiệp yêu cầu nộp Giấy giới thiệu sớm các bạn liên hệ Văn phòng Viện (KHU A) để được giải quyết.
- Trường hợp sinh viên đăng kỹ công ty thực tập tại Viện chủ động liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để nắm thông tin về yêu cầu từ phía Doanh nghiệp.
- Kèm theo Thông báo là Danh sách Sinh viên đăng ký thực tập tại ViệnSinh viên đăng ký online (Đối với công ty ngoài). Viện dựa theo đó in Giấy giới thiệu cho các bạn. Đối với các bạn đăng ký thực tập tại Viện (DS công ty của Trường) thì mỗi công ty đại diện 1 bạn đến nhận Giấy giới thiệu. 

Ghi chú: Sau khi nhận Giấy giới thiệu và đề cương, sinh viên phải photo 01 bản lưu vào Báo cáo thực tập.
 
Đính kèm:
14583275