TB kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK3 năm học 19-20
THÔNG BÁO
V/V: Kết quả mở lớp theo yêu cầu HK3 năm học 19-20

 
1./ Sinh viên xem danh sách các môn được mở trong HK3 năm học 19-20 (File đính kèm)

2./ Sinh viên theo dõi và đăng ký môn học trực tuyến theo thông báo “Thông Báo số 800/TB-ĐKC : Về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019-2020 “

3./ Thời gian học : Từ 13/07/2020 - 06/09/2020

4./ Thời gian thi học kỳ : Từ 07/09/2020 - 20/09/2020


5./ Đóng học phí : Chuyển khoản ngân hàng
 
Viện kỹ thuật Hutech

 
14584354