TB về việc đăng ký môn học Khởi nghiệp & Đồ án chuyên ngành
THÔNG BÁO
V/v: Đăng ký học phần “Khởi nghiệp & Đồ án chuyên ngành”
 
1. Thời gian đăng ký môn học và thời gian đóng học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 24/07/2020
=> (Lưu ý: Sinh viên photo biên lai đóng học phí và nộp về Viện đến hết ngày 24/07/2020)

 
2. Hình thức đóng học phí: Sinh viên đóng học phí theo hình chuyển khoản qua ngân hàng, sau đó đem biên lai (bản photo) nộp về văn phòng Viện khi đăng ký môn học.
​=> Sinh viên bấm vào link sau để biết thông tin các ngân hàng có thể đóng học phí:
5. Nội dung khi đóng học phí Họ tên sinh viên - Mã sinh viên - Ghi rõ môn đăng ký học
 
6. Địa điểm đăng ký môn học & nộp biên lai đóng học phí: Văn phòng Viện khu A – 475A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Tp. HCM
 
7. Thời gian học: Sinh viên xem thông báo vào cuối ngày thứ 3 (28/07/2020).


 
Viện kỹ thuật Hutech
14585139