THÔNG BÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP LIÊN THÔNG NĂM HỌC 2019-2020
THÔNG BÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP LIÊN THÔNG HỌC KỲ 2 và HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2019-2020

1. Đối tượng
- Sinh viên các lớp Liên thông đã đăng ký thực tập tốt nghiệp trong học kỳ 3 năm học 2019-2020.

2. Thực hiện theo thông báo của Khóa 2016 
(https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/thong-bao/14584405-thong-bao-ke-hoach-thuc-tap-tot-nghiep-khoa-2016-hoc-ky-2b-nam-hoc-2019-2020)

3. Thời gian từ ngày 17/07/2020 đến ngày 21/07/2020 nộp Đề cương thực tập có chữ ký của GV hướng dẫn về VP Viện  (Phòng A-02.20)

4. Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hùng

Chú ý: Nếu Sinh viên có thắc mắc vui lòng gọi điện đến VP Viện Kỹ thuật gặp Cô Tuyết Mai để được giải đáp. (SĐT: 028.3512.0255)
14585149