TB kết quả mở lớp theo yêu cầu - Hk1 năm học 20-21
THÔNG BÁO

V/v: Kết quả mở lớp theo yêu cầu trong HK1 năm học 2020-2021

 
 1. Danh sách các môn học đề xuất mở theo yêu cầu:
STT Môn học Mã MH Số tiết Lịch học dự kiến Ghi chú
1 Quản lí dịch vụ ô tô MAN136 3 Tối 3,5 – HK1A  
2 Động cơ đốt trong AUT103 3 Tối 2,6 – HK1B  
3 Trường điện từ ELE134 3 Tối 2,4 – HK1A Mã môn tương đương: 401091
4 Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao CTR101 3 Tối 2,4 – HK1B  
5 Ngôn ngữ lập trình CMP105 3 Tối 3,5 – HK1A  
7 Công nghệ kim loại MET133 3 Tối 3,5 – HK1A  
8 Kỹ thuật điện tử ELE116 3 Tối 2,4 – HK1A  
9 Kỹ thuật điện tử ELE116 3 Tối 3,5 – HK1A  
10 Kỹ thuật nhiệt MET113 3 Tối 2,4 – HK1B  
11 Đồ án tổng hợp ô tô AUT422 3 Hk1A + HK1B  
12 Đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô AUT421 1 Hk1A + HK1B  
13 Đồ án cơ sở thiết kế máy MET425 1 Hk1A + HK1B  
14 Đồ án hệ thống cung cấp điện ELE446 1 Hk1A + HK1B Mã môn tương đương: 404112
15 Đồ án trạm biến áp 404121 1 Hk1A + HK1B  
16 Đồ án hệ thống điện, điện tử ô tô AUT412 1 Hk1A + HK1B  
17 Đồ án đo lường và điều khiển dùng máy tính 404116 1 Hk1A + HK1B  
18 Đồ án tốt nghiệp (106) 404135 9 Hk1A + HK1B  
19 Máy thủy lực và khí nén AUT102 3 Hk1A + HK1B Học dạng đồ án
20 Quản lý công nghiệp 401050 2 Hk1A + HK1B Học dạng đồ án
21 Thực hành giải tích mạch điện ELE352 1 Hk1A + HK1B Học dạng đồ án
22 Hệ thống điều khiển số 401040 3 Hk1A + HK1B Học dạng đồ án
23 Thực tập tốt nghiệp kỹ thuật cơ điện tử MET530 3 HK1B (Đi thực tập toàn thời gian tại công ty) Đối với môn học này, sinh viên làm đơn đăng ký học bổ sung nộp trực tiếp về văn phòng Viện từ ngày thông báo đến trước ngày 30/10/2020. Trong đơn đăng ký học phần bồ sung, sinh viên ghi rõ: SV cam kết KHÔNG khiếu kiện nếu trùng lịch học” trong PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN (BỔ SUNG - phần lý do) để lãnh đạo Viện xem xét.
Học phí cho môn học này, sinh viên sẽ đóng bổ sung  bằng cách chuyển khoản và nộp biên lai (bản photo) về viện từ 01/11/20-07/11/20
24 Thực tập tốt nghiệp ĐH công nghệ kỹ thuật ô tô AUT513 3
25 TN. Kỹ thuật đo 403106 1

2. Hình thức đăng ký môn học:
  • Sinh viên theo dõi và đăng ký các lớp học phần mở theo yêu cầu từ ngày 11-13/08/2020, hình thức đăng ký qua mạng. (Theo thông báo của Trường)
3. Thời gian đóng học phí: Từ 17/08/20 đến 28/08/20 (Theo thông báo của Trường)
                                                                                                     Viện Kỹ thuật Hutech         
                     Viện Trưởng                  
                   (Đã ký)                     
                                                                                           PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương
 
14585432